UPsetter Riddim Shower


Morpheus MORPHEUS (JA)


1975 - #MAF 7520 A / B
  1. Bend Down (Roman Stewart)
  2. Dub In The Chapel (Morpheus All Stars)
Morpheus MORPHEUS (UK)
MR 01

1975 - #MR 01 / MR 02
  1. In The Chapel (Roman Stewart)
  2. You Pick Me Up (E. McLean)